• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Komedie Teatralne: Śmiech, Który Leczy Duszę

Często okazuje się, że stres ma okazję wywołać depresję, kiedy pojawia się nieoczekiwanie oraz jest wyjątkowo silny. Jednakowo jest w wypadku długo trwającego stresu. Po przeżyciu sytuacji stresowej objawy depresji występują o wiele częściej aniżeli w innych ciężkich żywotnych sytuacjach. Stres ma okazję spowodować predyspozycję do wystąpienia depresji lub być czynnikiem ją wywołującym. Takie wydarzenia życiowe, jak utrata żywotnego partnera, strata pracy, lub śmierć bliskiej osoby są w stanie być przysłowiową kroplą, która przepełni kielich – wtedy wspomoże ANCHOR. Mozolnie trwające problemy życiowe powodują wyolbrzymienie incydentalnych problemów. Z doświadczenia wiadomo, że czynnikami wyzwalającymi może być także utrata szacunku do siebie, czy także destrukcyjny związek. Obserwacje życiowe pokazują, że czynnikami wyzwalającymi nie musi być jakakolwiek strata. Jakikolwiek z nas odpowiada na stres i nie można przewidzieć wskazanej sytuacji, w jakiej ma prawo pojawić się depresja, i kiedy obciąży ona nasz organizm ludzki. Więcej na ANCHOR.

1. Zarejestruj się

2. Otwórz link

3. Otwórz link

4. Aktualności

5. Zobacz więcej

Categories: Muzyka

Comments are closed.